ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛЧУУДЫН
ХОЛБОО, ТББ-УУДЫН
МЭДЭЭЛЛИЙН САН

Гадаад харилцааны яам, Хилийн чанад дахь Монголчуудын Зөвлөл, Цахим Өртөө Холбоо ТББ, Дэлхийн Монголчуудын Чуулган ТББ-тай хамтран Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй "Дэлхийн Монголчууд" хөтөлбөрийн хүрээнд "Хилийн чанад дахь Монголчуудын холбоо, ТББ-уудын 2 дугаар чуулга уулзалт“-ы

г Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2016 оны 9-р сарын 8, 9-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулав. Чуулга, уулзалтад дэлхийн 25 улсад үйл ажиллагаа явуулж буй 104 Монголчуудыг үүсгэл санаачилгын холбоо, төрийн бус байгууллагуудын 150 гаруй төлөөлөгчид оролцов.

Хэвлэлийн мэдээ

Хилийн чанад дахь Монголчуудын зөвлөл ТББ