ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛЧУУДЫН
ХОЛБОО, ТББ-УУДЫН
МЭДЭЭЛЛИЙН САН

МОНГОЛ СОЁЛЫН ТӨВ

Холбоо
Холбоо барих www.mongolcc.org
Үйл ажиллагааны чиглэл: Соёл урлаг, Зорилтот бүлэг
Үйл ажиллагаа идэвхитэй эсэх: Тийм

Дэлгэрэнгүй танилцуулга

АНУ-ын Виржиниа муж улсын Арлингтон хотын захиргаанд бүртгэлтэй, ашгийн бус, төрийн бус, олон нийтийн байгууллага бөгөөд АНУ-д хэл соёлоо сурталчлан дэлгэрүүлж, Монголчуудынхаа дунд соёл боловсролын төрөл бүрийн үйл ажиллагаа зохион байгуулаx

Тодорхой танилцуулга

Тив

АНУ, Хойд америк