ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛЧУУДЫН
ХОЛБОО, ТББ-УУДЫН
МЭДЭЭЛЛИЙН САН

АМЕРИК ДАХЬ МОНГОЛ ОЮУТАН ЗАЛУУСЫН ТББ

Нийгэмлэг
Холбоо барих msnoa10@gmail.com, msnoa@gmail.com,
jantsankhorol@gmail.com
Утас: (925) 818-4056
www.msnoa.us
Үйл ажиллагааны чиглэл: Боловсрол, Залуучууд Оюутан
Үйл ажиллагаа идэвхитэй эсэх: Тийм

Дэлгэрэнгүй танилцуулга

Өсвөр үеийнхэн болон оюyтан залуyсаa дэмжих, тэднийг мэдлэг боловсролтой ирээдүйд бэлтгэx 

Тодорхой танилцуулга

Тив

АНУ, Хойд америк