ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛЧУУДЫН
ХОЛБОО, ТББ-УУДЫН
МЭДЭЭЛЛИЙН САН

БЭЙ АРЭА МОНГОЛЧУУДЫН ХОЛБОО  /BAY AREA MONGOLIAN COMMUNITY ASSOCIATION/

Холбоо
Холбоо барих bamcausa@gmail.com, zamdaan@yahoo.com
Утас: 1-510-541-3487,  1-415-823-4605, 1-415-272-3003, 1-415-595-4679
http://bamcausa.com
Үйл ажиллагааны чиглэл: Соёл урлаг, Хүмүүнлэг, Боловсрол, Зорилтот бүлэг
Үйл ажиллагаа идэвхитэй эсэх: Тийм

Дэлгэрэнгүй танилцуулга

АНУ-ын баруун эрэг, Сан Франциско хот орчмын монгол, америк иргэдийн дунд монгол соёл, урлаг, түүх, уламжлалаа сурталчлах, сургалт явуулах, монгол иргэддээ туслах, мэдээллээр хангах үйл ажиллагаа явуулдаг, ашгийн бус байгууллага

Боловсрол, сургалт, соёл урлаг спорт зэрэг нийгмийн олон талт үйл ажиллагаа явуулж болох, орчин үеийн жишигт нийцсэн Монголчуудын бие даасан соёлын төвтэй болох

Тодорхой танилцуулга

Тив

АНУ, Хойд америк